بایگانی‌های بهدوست کلابی - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
تغییر و تحولات مدیریتی شرکت چوکا در آستانه انتخابات مجلس! 19 دی 1398

تغییر و تحولات مدیریتی شرکت چوکا در آستانه انتخابات مجلس!

در آستانه انتخابات بار دیگر ترکیب مدیریتی صنایع چوب ایران چوکا دستخوش تغییرات شد.