بایگانی‌های انتخبات شورای شهر ماسال - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
شنیده ها از روند تایید صلاحیت نامزدهای شورای شهر ماسال 23 فروردین 1400

شنیده ها از روند تایید صلاحیت نامزدهای شورای شهر ماسال

گفته می شود روند بررسی صلاحیت کاندیدای شورای شهر در هیات های نظارت آغاز شده و در این میان تایید صلاحیت ۳ نامزد انتخاباتی شوراهای شهر و روستا با چالش مواجه شده است.