بایگانی‌های انتخابات مجل رشت - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
شنیده ها از انتخابات مجلس رشت 15 دی 1398

شنیده ها از انتخابات مجلس رشت

شنیده های سیاسی بیانگر آن است که لیست انتخابات مجلس رشت دستخوش تحولات عمده ای نسبت به بررسی مرحله نخست شده است.