بایگانی‌های اداره تعاون ماسال - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
تالش بالاترین رتبه عملکرد اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان را کسب کرد 12 خرداد 1399

تالش بالاترین رتبه عملکرد اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان را کسب کرد

شهرستان تالش بالاترین نمرات ارزیابی ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان را بدست آورد.