بایگانی‌های آتش سوزی - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
آتش سوزی ها در ماسال سریالی و عمدی است! 10 دی 1398

آتش سوزی ها در ماسال سریالی و عمدی است!

معاون فرماندار ماسال آتش سوزی ها اخیر در بخش شاندرمن ماسال را سریالی و از روی عمد عنوان کرده است!

وزرش باد گرم چند نقطه از جنگلهای گیلان را به آتش کشاند 05 دی 1398

وزرش باد گرم چند نقطه از جنگلهای گیلان را به آتش کشاند

گزارشات کادوس نشان می دهد روز گذشته در چند نقطه از جنگلهای استان گیلان آتش سوزی هایی پراکنده رخ داده است.