قیمت آپارتمان در گلسار رشت به بیش از 30 میلیون رسید - کادوس نیوز | کادوس گیلان|