گزارش تصویری از دوشنبه بازار شفت - کادوس نیوز | کادوس گیلان|