6 نماینده گیلان رد صلاحیت یا عدم احراز دریافت کرده اند
6 نماینده گیلان رد صلاحیت یا عدم احراز دریافت کرده اند

بر اساس اخبار بدست آمده ۸۰ نماینده فعلی کشور در هیات های نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شده اند.

بر اساس اخبار بدست آمده 80 نماینده فعلی کشور در هیات های نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شده اند.

در این بین اما نام 6 نماینده فعلی مجلس در گیلان نیز به چشم می خورد که عمده این رد صلاحیتها مربوط به شهرهای بزرگتر بوده اند. بر اساس این خبر یکی از این نمایندگان فعلی عدم احراز دریافت کرده و باقی آنها رد صلاحیت شده اند.

این اخبار هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما با این حال برخی منابع این اطلاعات را با ملاحظاتی در اختیار نشریات قرار داده اند.

این حجم از رد صلاحیت نمایندگان فعلی می تواند در انتخابات پیش رو بسیار تاثیرگذار باشد، به خصوص در شهرهای بزرگتر اتفاقاتی در حال  قم خوردن است که می تواند در نهایت به کام اصولگرایان باشد.
البته برخی از این نمایندگان در تهران به دنبال رایزنی و بازگشت به انتخابات هستند، در دور گذشته نیز چنین اتفاقاتی برای برخی از نامزدها رخ داد و آنها در نهایت به انتخابات باز گشتند.
با این حال باید به انتظار نشست و دید آیا با توجه به سختگیریهایی که در این دوره با آن رو به رو بوه ایم آیا بار دیگر چنین اتفاقی رقم خواهد خورد یا خیر؟
اسامی نهایی و رسمی قرار است در 22 بهمن ماه اعلام شود.