۷۴ درصد مخاطبان عصرایران با استعفای حسن روحانی موافقند
۷۴ درصد مخاطبان عصرایران با استعفای حسن روحانی موافقند

بسیار از اصلاح طلبان کشور بر این باورند که حسن روحانی می بایست هر چه زودتر استعفای خود را تقدیم مجلس نماید.

به گزارش پایگاه خبری کادوس بسیار از اصلاح طلبان کشور بر این باورند که حسن روحانی می بایست هر چه زودتر استعفای خود را تقدیم مجلس نماید.

در همین راستا ۷۴ درصد مخاطبان عصرایران با استعفای حسن روحانی موافقت کرده اند، این افراد در یک نظرسنجی گزینه استعفای روحانی را انتخاب کرده اند.

این خبرگزاری در یادداشتی از حسن روحانی خواسته استعفا دهد و جای خود را به افرادی که مدعی هستند حل مشکلات کشور بدون تعامل با دنیا هستند دهد تا ببینیم حرفهایشان تا چه اندازه عملی است!؟

نویسنده این یادداشت می گوید دلش برای ایران می تپد و با این پیشنهاد ممکن است کشور مسیر درست تری در پیش بگیرد.