۲ قاچاقچی چوب در شهرستان ماسال دستگیر شدند
۲ قاچاقچی چوب در شهرستان ماسال دستگیر شدند

به گزارش کادوس گیلان شب گذشته دو تن از قاچاقچیان چوب در بخش شاندرمن ماسال و هنگام ارتکاب جرم دستگیر شدند.

دو تن از قاچاقچیان چوب در بخش شاندرمن ماسال و هنگام ارتکاب جرم  دستگیر شدند.
به گزارش کادوس به نقل از ماسال سیتی، شب گذشته و در منطقه قران شاندرمن ۲ فرد میانسان در حین قطع درخت، توسط نیروهای حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماسال دستگیر شدند.
این افراد به همراه ادوات قطع درخت، به دادگستری فرستاده شدند تا احکام لازم در خصوص آنها صادر شود.