گزارش تصویری از جلسه شورای اداری شهرستان ماسال
گزارش تصویری از جلسه شورای اداری شهرستان ماسال

جلسه شورای اداری شهرستان ماسال برگزار شد.

جلسه شورای اداری ماسال با محوریت تودیع و معارفه معاون فرماندار ماسال برگزار شد، در ادامه تصاویر این جلسه را خواهید دید: