نماینده رشت: دولت باید زودتر با چین قرارداد امضاء می کرد!
نماینده رشت: دولت باید زودتر با چین قرارداد امضاء می کرد!

کوچکی‌نژاد می گوید امضای قرارداد اقتصادی با چین موجب گشایش‌های اقتصادی برای ما خواهد شد.

کوچکی نژاد می گوید: رهبر معظم انقلاب همواره دولت فعلی و حتی دولت‌های قبلی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ارتباط با کشورهای شرقی و از جمله چین تشویق و ترغیب کرده‌اند و دولت مردان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از خوش بینی به غرب بر حذر می‌داشتند.وی با بیان این که دولت باید زودتر از این حرف‌ها به فکر امضای این گونه قراردادها می‌افتاد، افزود: متأسفانه غرب زدگی دولت و نگاهش به کشورهای اروپایی و آمریکا باعث شد تا از شرق و کشوری مانند چین در عرصه اقتصادی و تجاری غافل بماند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: ۷ سال است که کشورهای غربی ما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در عرصه تجاری نگه داشته‌اند و هیچ نتیجه‌ای ارتباطات ما با آنها برایمان به همراه نداشته است و عملا در این ۷ سال هیچ موفقیت و گشایشی از نظر اقتصادی برای ما حاصل نشده است.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره دولت فعلی و حتی دولت‌های قبلی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ارتباط با کشورهای شرقی و از جمله چین تشویق و ترغیب کرده‌اند و دولت مردان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از خوش بینی به غرب بر حذر می‌داشتند.

وی افزود: متأسفانه مسؤولان اجرایی که یا در غرب درس خوانده بودند و یا به آمریکا و غرب عرقی داشتند، به حرف مقام معظم رهبری توجهی نکرده و امروز به این نتیجه رسیدند که غرب همه مسیرها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به روی ما بسته و حال متوجه شدند که باید به شرق هم توجه کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه و نیز در قانون بودجه بر مبادلات پولی بین کشورهای همسایه و دوست تأکید شده و جزو الزامات دولت معرفی شده است. این نوع قراردادهای اقتصادی به ویژه در واقع در راستای تحقق و اجرای قانون برنامه و همچنین قانون بودجه به شمار می‌رود.

کوچکی‌نژاد با بیان این که امضای قرارداد اقتصادی با چین موجب گشایش‌های اقتصادی برای ما می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت باید حتی زودتر این قراردادها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا می‌کرد و ما در قانون برنامه ۵ سال پیش این نکته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آورده‌ایم که دولت در مبادلات پولی خود به این سمت حرکت کند.