چنگیز شکوری معاون فرماندار ماسال شد
چنگیز شکوری معاون فرماندار ماسال شد

بخشدار پیشین تالش، معاون سیاسی فرماندار ماسال شد.

چنگیز شکوری بخشدار پیشین بخش مرکزی تالش و نامزد دور گذشته انتخابات تالش به عنوان معاون سیاسی فرمانداری ماسال معرفی شد.

شکوری پیشتر بهعنوان بخشدار آستارا نیز مشغول به کار بوده است.
او جانشین جعفر صفری در این سمت شد.