چند میلیارد دستمزد برای کادر فنی جدید چوکا!؟
چند میلیارد دستمزد برای کادر فنی جدید چوکا!؟

علی لطیفی سرمربی جدید چوکای تالش اعلام کرده علیرضا نیکبخت واحدی و علی چینی را به عنوان مربی و دستیار خود به این باشگاه اضافه خواهد کرد.

علی لطیفی سرمربی جدید چوکای تالش اعلام کرده علیرضا نیکبخت واحدی و علی چینی را به عنوان مربی و دستیار خود به این باشگاه اضافه خواهد کرد، اما آیا چوکا قادر است هزینه این کادر گران قیمت را بپردازد؟
با نگاهی به مبلغ قرارداد مربیان شاغل در دسته اول کشور می توان دریافت که کمترین آنها مبالغی بالغ بر یک میلیارد تومان را برای یک فصل دریافت می کنند و هزینه مربیان نیز دست کم 500 میلیون تومان را برای یک فصل خواهد بود.

این در شرایطی است که هنوز مشخص نشده باشگاه چوکایی که به گفته ی شکوری تا هفته گذشته از توانایی پرداخت پول هتل و غذای بازکنان خود عاجز بوده، اکنون باید بهای سنگین دستمزد این کادر فنی گران قیمت را پرداخت نماید.

علاوه بر این دو نفر گفته می شود علی لطیفی به دنبال یک مربی دروازه بان خوب برای اضافه شدن به کادر فنی نیز خواهد بود اتفاقی که می تواند به همین مقدار هزینه نیز بی افزاید.

خارج از این مبالغ، هزینه های اسکان کادر فنی و خانواده هایشان نیز می تواند به این فهرست هزینه ها افزوده شود.

از سوی دیگر احتمالا پرونده هادی شکوری برای دریافت مبلغ قراردادش به زودی به جریان خواهد افتاد و چوکا باید به دنبال راهی برای پرداخت آن نیز باشد.

با این شرایط احتمالا باشگاه چوکا می بایست دست کم چند میلیارد تومان را در فصل پیش رو به کادر فنی خود اختصاص دهد، مبلغی که هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده اما به نظر نمی رسد پرداخت آن برای چوکا در این مقطع چندان امکانپذیر باشد.

  • نویسنده : میلاد علیزاده