پوستر تبلیغاتی جالب عضو شورای شهر ماسال در سال 77!
پوستر تبلیغاتی جالب عضو شورای شهر ماسال در سال 77!

در تصویر پوستر تبلیغاتی مهندس نجاتعلی شعبانی در سال ۱۳۷۷ برای انتخابات شورای شهر ماسال برنامه هایی مطرح شده که بیشتر به یک پیشگویی می ماند.

در تصویر پوستر تبلیغاتی مهندس نجاتعلی شعبانی در سال 1377 برای انتخابات شورای شهر ماسال برنامه هایی مطرح شده که بیشتر به یک پیشگویی می ماند.

در این پوستر که با شعاری زیست محیطی آغاز شده، به نقش توریست در اقتصاد منطقه سال های آینده، ایجاد دریاچه بر بستر رودخانه و مواردی از این دست اشاره شده که به دلیل سال مورد اشاره بسیار جالب توجه است.

این شعار ها و برنامه ها از آنجایی جالب به نظر مب رسد که بدانیم کمتر کسی در ماسال و در سال 77 به موضوع گردشگری و اینکه ممکن است روزی تمام اقتصاد این شهرستان به این صنعت گره بخورد باور داشت.
در آن سالها بسیاری می گفتند با توجه به در بن بست قرار گرفتن این شهرستان، کشاورزی و دامپروری می تواند شغل اصلی مردم باشد؛ حالا اما پس از گذشت 25 سال هم گردشگری به صنعت نخست منطقه تبدیل شده و هم روز گذشته دریاچه مصنوعی برای بهره برادری تست گیری شد.

مهندس نجاتعلی شعبانی دانش آموخته رشته مهندسی برثیکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر ماسال بود که در نهایت به این نهاد راه یافت اما مدتی پس از آن استعفای خود را به این اعضا اعلام کرد.

 

پوستر شورای شهر ماسال سال 77

  • نویسنده : پریسا رحمتی
  • منبع خبر : کادوس نیوز