کلیه نمایندگان گیلان در مجلس یازدهم به طرح شفافیت آرا “نه” گفتند.

نام هیچ کدام از از نمایندگان مجلس گیلان در طرح جدید شفافیت آرا نیست!

به گزارش کادوس تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن رأی تک‌تک نمایندگان در مواردی که رأی‌گیری مخفی نیست به‌صورت موافق، مخالف و ممتنع بر روی سایت مجلس درج شود.

اسامی امضاکنندگان این طرح به شرح ذیل است:

احمد امیرآبادی فراهانی- قم
روح‌الله ایزد خواه- تهران
مجتبی توانگر- تهران
حسینعلی حاجی دلیگانی- شاهین‌شهر
ابراهیم رضایی- دشتستان
علیرضا زاکانی- قم
مالک شریعتی- تهران
ابوالفضل عمویی- تهران
روح‌الله متفکر آزاد- تبریز
الیاس نادران- تهران
روح‌الله نجابت- شیراز

همانطور که مشاهده می شود تا این لحظه نام هیچ یک از نمایندگان گیلان در بین امضاکنندگان این طرح نیست.