نماینده صومعه سرا به کرونا مبتلا شد
نماینده صومعه سرا به کرونا مبتلا شد

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی و هاجر چنارانی نماینده نیشابور به کرونا مبتلا شد؛ چندی پیش نیز چند تن از نمایندگان دیگر مجلس در گیلان به کرونا مبتلا شده بودند.

به گزارش اعتماد، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی و هاجر چنارانی نماینده نیشابور به کرونا مبتلا شد.
این نخستین باری نیست که یک نماینده مجلس در گیلان به کرونا مبتلا می شود، پیش از این خلیل بهروزی فر نماینده فومن و شفت نیز به کرونا مبتلا شده بوده است.

با این حال یک منبع نزدیک به دلخوش به کادوس گیلان گفت: حال عمومی نماینده مردم صومعه سرا در مجلس مساعد بوده و او هم اکنون در قرنطینه به سر می برد.