نتیجه رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس رشت اعلام می شود!؟
نتیجه رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس رشت اعلام می شود!؟

نتیجه تایید صلاحیت انتخابات مجلس رشت روز آینده به نامزدها اطلاع داده خواهد شد و این لیست قرار نیست تا ۲۲ بهمن به انتشار عمومی برسد. 

در شرایطی که هیات نظارت بر انتخابات گیلان به بررسی های خود در خصوص صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس رشت پایان داده است، بسیاری از محافل سیاسی گمانه زنی ها در این خصوص را آغاز کرده اند.

برخی به روشنی از رد صلاحیت چهره های مطرح و حتی برخی از نمایندگان فعلی خبر می دهند و بری دیگر این ادعا را تنها گمانه زنی قلمداد می کنند.

اما استعلامها از منابع رسمی نشان می دهد این اسامی تنها به استانداری اعلام شده و هنوز خبر آن به فرمانداری ها نیز ابلاغ نشده است.
این منابع می گویند فردا نتیجه تایید صلاحیتها به نامزدها اطلاع داده خواهد شد و این لیست قرار نیست تا 22 بهمن به انتشار عمومی برسد.