مشکل تامین اعتبار مانع عملیاتی شدن محور کلیدبر به ماسال است
مشکل تامین اعتبار مانع عملیاتی شدن محور کلیدبر به ماسال است

پیمانکار محور کلیدبر ماسال می گوید قرارداد ۲۷ میلیارد تومان او با نرخ ریالی امروز به ۶۰ میلیارد تومان تبدیل شده است.  

پیمانکار محور کلیدبر ماسال می گوید قراردادی که در سال ۹۷ به ارزش ریالی ۲۷ میلیارد تومان با او‌ بسته شده اکنون ارزش آن به ۶۰ میلیارد تومان تبدیل شده است.
او افزود: از همین ۲۷ میلیارد هم تنها ۹۵۰ میلیون تومان به ما پرداخت شده است!
این مشکلاتی است که برای ما وجود دارد.
با این حال ما به ارزش ۷ میلیارد تومان کار را به اجرا در آورده ایم که یک ریال هم تا کنون برای آن دریافت نکرده ایم.
او افزود: یک کیلومتر مسیر ماسال نیاز به تملک زمین است و باید این موضوع برطرف شود.