مشکلات مجتمع تجاری آدینه رشت همچنان ادامه دارد
مشکلات مجتمع تجاری آدینه رشت همچنان ادامه دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ جلسه بررسی مشکلات مجتمع تجاری آدینه به ریاست فرماندار شهرستان رشت و با حضور ادارات ذیربط  برگزار شد.

فرماندار رشت می گوید مشکلات مربوط به پروژه مجتمع تجاری آدینه برای مردم دغدغه ایجاد کرده است.

علی فتح الهی همچنین اگرچه ورود بنیاد برکت به عملیات اجرایی این پروژه را اقدامی مثبت و امیدواری در تسریع روند آن عنوان کرد اما در عین حال از همه دستگاه های اجرایی خواست انعطاف های لازم در چهارچوب قوانین از خود نشان دهند.

به گزارش پایگاه خبری کادوس گیلان، مشکلات پروژه مجتمع آدینه رشت با حضور فرماندار رشت و ادارات ذیربط، بررسی شد.

مهندس علی فتح اللهی در این جلسه با بیان اینکه مشکلات پیش روی این پروژه موجب ایجاد دغدغه برای تعدادی از مردم شده است، افزود: خوشبختانه با ورود بنیاد برکت در روند اجرایی این پروژه، امیدواری جهت تسریع در اجرای این پروژه ایجاد شده است.

وی با اشاره به برخی از مشکلات اداری پیش روی این پروژه، از همه دستگاه های اجرایی خواست: انعطاف و تسریع لازم در اجرای این پروژه را در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.