فرماندار ماسال 2 حسن محمدیاری صفر!
فرماندار ماسال 2 حسن محمدیاری صفر!

پس از ناکامی در انتصاب گزینه مورد نظر حسن محمدیاری در بخشداری شاندرمن، انتصاب بخشدار مرکزی ماسال نیست از دست او خارج شد.

پس از ناکامی در انتصاب گزینه مورد نظر حسن محمدیاری در بخشداری شاندرمن، انتصاب بخشدار مرکزی ماسال نیز از دست او خارج شد.

به گزارش کادوس گیلان، چندی پیش به پیشنهاد وحید پورحضرت فرماندار ماسال، محسن رنجبر جانشین خادم در بخشداری شاندرمن شد، انتصابی که حسن محمدیاری هیچ نقشی در آن ایفا نکرد.
اما این اتفاق بار دیگر رخ داد و لیلا صمدی بخشدار سیاهکل و کارمند پیشین فرمانداری ماسال از سوی فرماندار ماسال برای پست بخشداری مرکزی به استاندار پیشنهاد شد و اکنون او رسما در این بخشداری مشغول به کار شده است.

بدینترتیب نقش حسن محمدیاری در انتصابات به حد قابل توجهی کمرنگ شده و همه ی گزینه های نزدیک به او از دایره انتصابات خارج شد.

وحید پورحضرت اما بار دیگر نشان داد همانطور که پیشتر گفته: به اصل تفیک قوا و چهارچوب های آن کاملا پایبند بوده و اجازه دخالت در عزل و نصبها را به شخص ثالث نمی دهد.

این در شرایطی است که نخستین جلسه شورای اداری سال 99 نماینده تالش در رابطه با تغییر مدیران گفت: به دنبال انتقام جویی نیست و شایسته بر سر پستهایشان خواهند ماند.

اما چند دقیقه پس از این گفته ها، فرماندار ماسال بدون اشاره به صحبتهای یاری خطاب به مدیران گفت: “هرگونه تغییراتی با نظر و هماهنگی فرماندار هر شهرستان صورت خواهد گرفت. ”

این اقدام پورحضرت از آنجایی حائز اهمیت است که دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران همواره آنان را در مقابل فرمانداران غیر قابل پاسخگو نموده و حاشیه امن غیر مرسوم برایشان به همراه داشته است.

حالا فرماندار جوان ماسال این تابو را شکسته و با حفظ استقلال در عزل و نصب ها در دستکاه های زیرمجوعه از حیطه اختیارات محول شده به خود دفاع کرده است.