فرماندار رشت: ملاک تغییر مدیران عملکرد آنها خواهد بود
فرماندار رشت: ملاک تغییر مدیران عملکرد آنها خواهد بود

علی فتح الهی در حاشیه یک جلسه در فرمانداری رشت گفته: تنها عامل تغییر مدیران این شهرستان عملکرد آنها خواهد بود. روابط عمومی فرمانداری رشت در شرایطی این خبر را منتشر کرده طی هفته های گذشته حرف و حدیث های زیادی مبنی بر تغییر مدیران میانی فرمانداری این شهرستان و همچنین تغییرات دیگر در سطح […]

علی فتح الهی در حاشیه یک جلسه در فرمانداری رشت گفته: تنها عامل تغییر مدیران این شهرستان عملکرد آنها خواهد بود.

روابط عمومی فرمانداری رشت در شرایطی این خبر را منتشر کرده طی هفته های گذشته حرف و حدیث های زیادی مبنی بر تغییر مدیران میانی فرمانداری این شهرستان و همچنین تغییرات دیگر در سطح مدیران ادارات به گوش رسیده است.

حالا اما علی فتح الهی بدون اشاره به این حرف و حدیثها تلویحا تغییرات احتمالی را پذیرفته اما در عین حال تاکید داشته که این تغییرات صرفا بر مبنای “عملکرد” آنها در گذشته بوده است.فتح الهی پیش از این خدمت در فرمانداری تالش و صومعه سرا را در کارنامه داشته و چندی پیش جانشین مومنی زاده در فرمانداری رشت شد.