صعود چوکای تالش به تعویق افتاد!
صعود چوکای تالش به تعویق افتاد!

با شکست ۴ بر ۳ چوکا مقابل پاس همدان در هفته ماقبل پایانی، همه چیز به بازی پایانی کشیده شد. در هفته آخر این بازیها تیم پاس همدان در خارج از خانه به مصاف سردار بوکان می رود و چوکا در زمین خود میزبان تیم شهرداری بندرعباس خواهد بود. چوکای ۴۶ امتیازی اگر با هر […]

با شکست 4 بر 3 چوکا مقابل پاس همدان در هفته ماقبل پایانی، همه چیز به بازی پایانی کشیده شد.

در هفته آخر این بازیها تیم پاس همدان در خارج از خانه به مصاف سردار بوکان می رود و چوکا در زمین خود میزبان تیم شهرداری بندرعباس خواهد بود.
چوکای 46 امتیازی اگر با هر نتیجه ای مقابل حریف خود به پیروزی دست یابد به عنوان تیم نخست به لیگ یک کشور صعود خواهد کرد و در غیر این صورت آنها می بایست منتظر لغزش پاس همدان 45 امتیازی مقابل حریفش باشند.
این در شرایطی است که آخرین حضور چوکا در سطح اول فوتبال ایران به دو دهه پیش و سال 79 بر می گردد و این یک فرصت ویژه برای آنهاست که بار دیگر خود را به این سطح برسانند.

چوکا در فصل گذشته فرشاد پیوس از فوتبالیستهای مطرح کشور به عنوان سرمربی بهره برده و قدرت خود در در طول فصل استمرار بخشیده است.