صحت انتخابات تالش، رضوانشهر و ماسال تایید شد
صحت انتخابات تالش، رضوانشهر و ماسال تایید شد

با تایید شورای نگهبان، حسن محمدیاری رسما به عنوان نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال معرفی شد.

به گزارش کادوس صحت انتخابات تالش، رضوانشهر و ماسال تایید شد.

بر اساس این گزارش، وب سایت رسمی شورای نگهبان در لیست سری سوم حوزه های تایید شده از تایید شدن انتخابات در ۵۰ حوزه از جمله تالش، رضوانشهر و ماسال خبر داد.

کدخدایی گفت: در برخی حوزه‌های انتخابیه نیز با توجه به شکایاتی که انجام شده و اعزام بازرسان شورای نگهبان، نتیجه برگزاری انتخابات در این حوزه‌ها را اعلام خواهیم کرد.

تاکنون صحت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۳۴ حوزه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسیده است.

حسن محمدیاری با تایید انتخابات رسما تا 1402 نماینده مردم سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال شد.