شهردار ماسال شهردار برتر استان گیلان شد
شهردار ماسال شهردار برتر استان گیلان شد

برای دومین سال پیاپی رامین علیزاده – شهردار ماسال، به عنوان برترین شهردار استان گیلان معرفی و از سوی استاندار گیلان تجلیل شد.

برای دومین سال پیاپی رامین علیزاده – شهردار ماسال، به عنوان برترین شهردار استان گیلان معرفی و از سوی استاندار گیلان تجلیل شد.

این انتخاب در شرایطی است که علیزاده برای بدست گرفتن سکان شهرداری ماسال روند دشورای را طی نموده و احراز صلاحیت او به بیش از 5 ماه درازا کشانده شده بود.

شهرستان ماسال در فاصله 47 کیلومتری مرکز استان گیلان – رشت قرار گرفته و این روزها به مقصد نخست گردگشری گیلان تبدیل شده است.