شهردار آینده ماسال کیست؟
شهردار آینده ماسال کیست؟

همزمان با تعیین وضعیت دور جدید انتخاب شوراهای شهر در ماسال، بحث انتخاب شهردار به مهمترین بحث در محافل عمومی مبدل شده است.

تلاش گروهای سیاسی و اقتصادی برای حذف کاتوزی؛ در شهر اما اوضاع به گونه ای دیگر است…
همزمان با تعیین وضعیت دور جدید انتخاب شوراهای شهر در ماسال، بحث انتخاب شهردار به مهمترین بحث در محافل عمومی مبدل شده است.
انتخاب شهردار از آنجایی حساسیت بیشتری به خود گرفته که بر اساس مصوبه دولت، در این دور از انتخاب شهرداران، داشتن سوابق مدیریتی در وزارتخانه، پستهای مدیریتی میانی دولتی و یا سابقه شهردار بودن از جمله شرایط احراز این سمت خواهد بود.
این برای شهر کوچکی چون ماسال اوضاع را پیچیده اما در عین حال واضح تر کرده است، حالا روشن است که اگر قرار باشد فردی بومی سکان شهرداری را در دست گیرد، گزینه های محدودی همچون: باقر کاظمی، محمد کاتوزی و کمی آنطرف تر مرتضی شریفی و محمدرضا شیرزاد تنها شانسها خواهند بود.
البته گفته می شود نام گزینه هایی همچون: حافظ شیرازی، رامین علیزاده، علی اعلایی، کریم علی پور و ابراهیم محبی نیز در محافل مطرح شده اند که بیشترشان، چشم امید به لغو مصوبه پیشین دولت خواهند داشت.

با این حال اما، محمد کاتوزی سال ۹۶ سکان شهرداری را در دست گرفت، سکانی که برای شهر سیاسی چون ماسال پر اهمیت ترین اهرم و جایگاه محسوب می شود.
او در عین ناباواری و در شرایطی خارج از جو سیاسی حاکم آن مقطع وارد شهرداری شد و در چهار سال گذشته به سمت و سوی سیاسی خاصی گرایش پیدا نکرد، این موضوع البته برایش تبعات سنگین و پیوسته ای به همراه داشته و حالا و پس از انتخابات این دوره به اوج خود نیز رسیده است.
کاتوزی هر آنچه که به گروه های مختلف بی تفاوت بوده حالا به همان میزان و چه بسا با شدت بیشتری مورد غضب آنها قرار گرفته و علی رغم محبوبیت نسبی که در بین مردم بدست آورده فشارهای بسیاری را از گروه های سیاسی و برخی گروه های اقتصادی پیش روی خود می بیند؛ چالشی که باید به انتظار نشست و دید سرانجام آن چه خواهد شد!؟

  • نویسنده : میلاد علیزاده