شنیده های سیاسی انتخابات مجلس تالش
شنیده های سیاسی انتخابات مجلس تالش

خبرهای غیر رسمی به گوش رسیده که نشان می دهد دو چهره اصلی و برجسته انتخابات مجلس تالش از انتخابات کنار گذاشته خواهند شد.

شنیده ها از محافل سیاسی از رد صلاحیت یا عدم احراز دست کم دو چهره بسیار مطرح انتخابات خبر می دهد.
این دو چهره پس از محمود شکری سرشناس ترین نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس تالش به شمار می رود و بسیاری آنها را تنها رقیبان جدی شکری تلقی کرده اند.

اکنون اما خبرهای غیر رسمی به گوش می رسد که هر دو چهره تا این لحظه نتوانسته اند در این مرحله از انتخابات و هیات نظارت بر انتخابات گیلان را با موفقیت پشت سر بگذارند.

به نظر می رسد در صورت تایید نهایی این خبر انتخابات مجلس تالش با شوک بزرگی مواجه خواهد شد، زیرا اصلی ترین چهره های رو در رو با محمود شکری از رقابت کنار خواهند رفت و می بایست دید چه کسی از بین نامزدهای باقی مانده می تواند از این اتفات بهره لازم را ببرد.

این موضوع البته نمی تواند به عنوان رد صلاحیت قطعی این دو نامزد باشد، با این حال اما به نظر می رسد کار آنها را برای دریافت صلاحیت با مشکلات اساسی رو به رو خواهد کرد.