سرپرست فرماندهی انتظامی فومن منصوب شد
سرپرست فرماندهی انتظامی فومن منصوب شد

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرهنگ «حمید انساندوست»، سرهنگ «عباس حقیقی‌نیا» به سمت سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان فومن منصوب شد.

سرهنگ عباس حقیقی نیا به عنوان سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان فومن منصوب شد.
مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرماندهی انتظامی فومن با حضور معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان گیلان در ستاد انتظامی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرهنگ «حمید انساندوست»، سرهنگ «عباس حقیقی نیا» به سمت سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان فومن منصوب شد.

  • منبع خبر : دیار میرزا