رد صلاحیت نمایندگان فعلی گیلان از شایعه تا واقعیت!؟
رد صلاحیت نمایندگان فعلی گیلان از شایعه تا واقعیت!؟

طی روزهای گذشته اخباری در خصوص رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس گیلان در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است.

طی روزهای گذشته اخباری در خصوص رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس گیلان در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است.
این شایعه از سوی هیچ مقام رسمی تایید و یا حتی اشاره ای به آن نیز نشده است، با این حال برخی چهره های اصولگرا با قطعیت از احتمال رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس گیلان سخن می گویند.
موضوعی که ذهن بسیاری از سیاسیون را به خود جلب کرده است؛ زیرا چنین اتفاقی می تواند معادلات سیاسی گیلان را تا حد زیادی برهم بزند.
عمده توجه افراد به موضوع رد صلاحیتها برنمایندگان شهرهای بزرگتر بوده است، جایی که رقابتها عمدتا جناحی بوده و به نظر می رسد در این دوره نیز چنین باشد.

این نخستین باری نیست که چنین اخباری در خصوص نمایندگان مجلس و در آستانه انتخابات به گوش نمی رسد، در دوره های گذشته این اخبار نه در شبکه های اجتماعی بلکه در محافل سیاسی به گوش می رسید که برخی از آنان نیز در نهایت به واقعیت می پیوست.

اکنون اما بار دیگر چنین اخباری از گوشه و کنار به گوش می رسد، باید دید چنین اخباری تا چه اندازه می تواند به واقعیت ها نزدیک باشد!؟