رئیس دفتر شورای نگهبان تالش: تخلفات نامزد وقت را گزارش کردیم، قرار نیست گشایشی صورت گیرد
رئیس دفتر شورای نگهبان تالش: تخلفات نامزد وقت را گزارش کردیم، قرار نیست گشایشی صورت گیرد

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در تالش: هیچ توصیه ای در خصوص کاهش سخت گیری روند بررسی صلاحیتها نداشته ایم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در تالش: هیچ توصیه ای در خصوص کاهش سخت گیری روند بررسی صلاحیتها نداشته ایم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما  که به شکل زیر بود نیز پاسخ داد:
” در انتخابات گذشته شاهد آن بودیم که برخی گروه ها بدون اینکه واهمه ای از نهادی داشته باشند به راحتی پوسترهای رقیبان نماینده وقت را کنده و پوستر ایشان را بر روی آن محل می چسباندند؛ بعد از زمان مجاز تبلیغات و بدون هیچ واهمه ای!؟

عمران نعمت الهیان در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: شما خبرنگاران روح حساسی دارید، اما دوست دارم یک انتقاد از شما داشته باشم.
در رژیم گذشته ما در کلاس شپش بازی می کردیم! بهداشت نبود! آسفالت نبود! برق نبود! و… .
دو حمام تالش وجود داشت. تلویزیون، اینترنت، گاز و … هیچ کدام از اینها نبود.
در آن زمان پیکان صفر کیلومتر 17 هزار تومان بود. هشتبر به این بزرگی توانایی خرید15 ماشین نداشت.
همه ی نعمتهایی که (امروز) به وفور دیده می شوند به برکات انقلاب هستند؛ تقاضا دارم اگر زمانی اتفاقی می افتد اینقدر ننویسید آنها را. مشکلات را بنویسید، اما انقدر مته به خشاش نگذارید!
امروز در انتهایی ترین نقطه تالش داریم برق رسانی می کنیم. انتظار داریم اینها را هم بنویسید.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری کادوس در رابطه با اینکه آیا با توجه به اتفاقات اخیر کشور به شما توصیه هایی شده که سخت گیری ها در تایید صلاحیت افراد کمتر از گذشته شود و گشایشی در تایید صلاحیتها صورت گیرد، گفت: خیر
بررسی صلاحیت نامزدها مطابق با دور گذشته انجام خواهد شد و هیچ تغییری قرار نیست در این روند انجام شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما  که به شکل زیر بود نیز پاسخ داد:
” در انتخابات گذشته شاهد آن بودیم که برخی گروه ها بدون اینکه واهمه ای از نهادی داشته باشند به راحتی پوسترهای رقیبان نماینده وقت را کنده و پوستر ایشان را بر روی آن محل می چسباندند؛ بعد از زمان مجاز تبلیغات و بدون هیچ واهمه ای!؟
آیا شورای نگهبان در چنین مواردی بی طرفی را رعایت کرده است؟ تا کنون چه برخوردی در کدام دوره با این تخلفات صورت گرفته است؟”

در خصوص برخورد دوگانه شورای نگهبان باید بگویم قانون به ما اجازه نمی دهد برخورد کنیم، ما فقط موارد را می نویسیم و گزارش می کنیم. شما از کجا می دانید که ما نمی نویسیم؟

در ظاهر بله، ممکن است بگویید برخورد نمی کنیم، اما این موارد مستند گزارش و ارسال می شوند. طبق قانون ما می بایست چنین مواردی را برای فرماندار ارسال کنیم و ایشان برای دادستان بفرستند. مطمعن باشید ما برخورد می کنیم؛ یادم نمی آید در دوران انتخابات هیچ گاه طرفداری از نامزدی داشته باشیم.
بنده گزارش مکتوب همان سال را دارم، پرتخلف ترین نامزد انتخابات همان نامزد مد نظر شما بود که گزارش آن را به مافوق دادیم.