خیز دلار به قله 25 هزار تمن!
خیز دلار به قله 25 هزار تمن!

شیب صعودی قیمت دلار در بازار همچنان ادامه دارد.

وبسایت دولت بهار از قیمت گذاری 22 هزار و 450 تومانی دلار در صرافی ملی خبر داد.

این در شرایطی است که شاخص بورس هم امروز از مرز ۱.۸ میلیون رد شد.