حسن محمدیاری نماینده مردم تالش شد
حسن محمدیاری نماینده مردم تالش شد

حسن محمدیاری به عنوان پیروز یازدهمین دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابیه تالش معرفی شد.

پس از شمارش آرا، حسن محمدیاری در حوزه ی انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال پیروز این انتخابات معرفی شد.

او در رقابت با علی فتح الهی و محمود شکری توانست بیشترین آرای این حوزه ی انتخابیه را کسب نماید و به عنوان یازدهمین نماینده مجلس شورای اسلامی تالش راهی بهارستان شود.
بر اساس خبرهای غیر رسمی این چهره بیش از 31 هزار رای را کسب کرده است.

یاری برادر بهمن محمدیاری نماینده ادوار مجلس تالش بوده و در طول رقابتهای انتخاباتی همواره در کنار او حضور داشته است.

پیش از این محمود شکری برای دو دوره ی متوالی به عنوان نماینده مردم تالش در مجلس حضور داشته است.