حال ماسال خوب نیست!
حال ماسال خوب نیست!

به مانند تمام ایران و مردمانش، این روزها، حال و هوای شهرستان ماسال به مانند حال و هوای تمام میهن سرد و سنگین است.

این روزها، حال و هوای شهرستان ماسال به مانند حال و هوای تمام میهن سرد و سنگین است.

به واسطه اتفاقات اخیری که در میهن عزیمان رخ داده، بیشتر مردم به لحاظ روحی و روانی روزهای پر استرسی را پشت سر می گذارند و در این بین مردم ماسال نیز در چنین شرایطی به سر می برند.
صدای خنده و شادی از هیچ نقطه ای از شهر به گوش نمی رسد، مردم حیران و چشم انتظار، چشم انتظار خبری که از جایی برسد و بگوید: تمام شد؛ همه ی اینها یک خواب و خیال بود و دیگر روزهای سخت گذشت.
به امید آن روز…