جنگ در سایه محمد کاتوزی و باقر کاظمی برای شهرداری ماسال در سال آینده!؟
جنگ در سایه محمد کاتوزی و باقر کاظمی برای شهرداری ماسال در سال آینده!؟

در شرایطی که بر خلاف دوره های گذشته انتخابات هیچ سخنی از انتخابات شورای شهر ماسال نیست، با این حال اما در محافل خصوصی بحث برای جانشینی شهردار ماسال با جدیت دنبال می شود.

جنگ در سایه محمد کاتوزی و باقر کاظمی برای شهرداری ماسال در سال آینده!؟

در شرایطی که بر خلاف دوره های گذشته انتخابات هیچ سخنی از انتخابات شورای شهر ماسال نیست، با این حال اما در محافل خصوصی بحث برای جانشینی شهردار ماسال با جدیت دنبال می شود.

به گزارش کادوس، محمد کاتوزی شهردار فعلی و باقر کاظمی شهردار پیشین ماسال بدون آنکه خود بدانند در کانون یک جنگ سیاسی برای رسیدن به قدرت قرار گرفته اند.

با توجه به محدودیتهای انتخاب شهردار در دور آینده انتخابات شورای شهر و شرط های لازم برای تصدی گری پست شهرداری، حالا باقر کاظمی و محمد کاتوزی به دو چهره اصلی و صاحب شانس برای انتخاب مجدد شهرداری ماسال تبدیل شده اند.

خیلی ها بر این باورند با توجه به پست میان رده ای که باقر کاظمی چندی پیش در چوکا آن را بدست گرفته، ممکن است خیال بازگشت به شهرداری را از سر رانده باشد، این ماجرا البته به واقعیت نزدیک بوده تا آنجا آیین نامه انتخاب شهرداران ، گزینه های شهرداری تا این حد محدود کرد.
بهمن محمدیاری به هیچ عنوان دوست ندارد کرسی شهرداری ماسال را از دست دهد و در این مقطع باقر کاظمی تنها گزینه بومی نزدیک به اوست که شرایط لازم را داراست.

محمدکاتوزی شهردار ماسال

محمد کاتوزی از پاییز سال ۹۶ به عنوان شهردار ماسال مشغول به کار شد.

از سوی دیگر اما، دست کم ۲ نامزد فرهنگی و صاحب شانس پیروزی، در دور آتی محمد کاتوزی را در بالای لیست گزینه خود دارند و مجموعه ای در تلاشند تا به زودی نفر سوم و چهارم این لیست را نیز برای نامزدی در انتخابات پیش رو مجاب کنند.
حالا و بدینترتیب شهرداران پیشین و فعلی ماسال در گیر جنگ قدرتی شده اند که البته بازیگران اصلی آن، خود آنها نیستند.