ثبت نام بهمن محمدیاری در انتخابات مجلس تالش قطعی شده است
ثبت نام بهمن محمدیاری در انتخابات مجلس تالش قطعی شده است
یاری پیش از این در 6 دوره نامزد انتخابات در حوزه انتخابی تالش،ماسال و رضوانهشر بوده که توانسته در سه دوره از آن پیروز انتخابات باشد.

یاری پیش از این در 6 دوره نامزد انتخابات در حوزه انتخابی تالش،ماسال و رضوانهشر بوده که توانسته در سه دوره از آن پیروز انتخابات باشد.
او در دور گذشته انتخابات نتونست از سد شورای نگهبان عبور کند و محمود شکری توانست در نهایت و در رقابتی حساس و نزدیک با منصور یوسفی به بهارستان راه پیدا کند.
حالا اما پس از 8 سال دوری از مجلس، بار دیگر بهمن محمدیاری در تلاش است تا خود را برای راهیابی به بهارستان آماده کند.

در همین رابطه یکی از نزدیکان بهمن محمدیاری به خبرنگار ما می گوید: این پهره سیاسی بار دیگر در رقابتهای انتخاباتی حاضر خواهد شد و نگرانی بابت شورای نگهبان نخواهد داشت زیرا شبهات دور گذشته در مورد ایشان برطرف شده است.

این موضوع در شرایطی رخ می دهد که در اتفاقی نادر تا کنون فعالیتهای انتخابای نامزدها روزگار سردی را سپری می کند، اتفاقی که در دوره های گذشته کاملا متفاوت رقم خورده و از دو سال پیش از زمان انتخابات فعالیت شبانه روزی نامزدها ادامه داشت.