تعداد نمایندگان تالش، رضوانشهر و ماسال افزایش یابد
تعداد نمایندگان تالش، رضوانشهر و ماسال افزایش یابد

دکتر حسن محمدیاری در نطقی در صحن علنی مجلس از وزارت کشور خواست مطابق با اصل ۶۴ قانون اساسی مبنی بر امکان افزایش ۲۰ نماینده در هر ۱۰ سال یک نماینده به حوزه انتخابیه تالش افزوده شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال خواستار افزایش تعداد نماینده در این حوزه انتخابیه شد.

به گزارش پایگاه خبری کادوس گیلان، دکتر حسن محمدیاری در نطقی در صحن علنی مجلس از وزارت کشور خواست مطابق با اصل 64 قانون اساسی مبنی بر امکان افزایش 20 نماینده در هر 10 سال، حالا و با گذشت 20 سال و امکان افزایش 40 نماینده، با استفاده از ظرفیت ایجاد شده یک نماینده به حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال اضافه شود.
او گفته این سه شهرستان در مجموع یک سوم وسعت گیلان را شامل می شوند و باید به تعداد نمایندگان این حوزه انتخابیه افروده شود.

این اظهارات نماینده تالش در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از مردم تالش، رضوانشهر و ماسال بارها در خصوص عدم همخوانی وسعت این حوزه انتخابیه با تعداد نماینده ان ابراز نگرانی کرده اند.

حالا حسن محمدیاری با اشاره به این بند از قانون اساسی کوشیده تا نگاه وزارت کشور را بار دیگر به این موضوع معطوف نماید.

  • نویسنده : پریسا رحمتی