تعداد سگهای ییلاق اولسبلندگاه ماسال به شکل مشکوکی کاهش یافته است
تعداد سگهای ییلاق اولسبلندگاه ماسال به شکل مشکوکی کاهش یافته است

ساکنان منطقه ییلاقی اولسبلندگاه ماسال می گویند “طی دو ماه اخیر تعداد سگهای این منطقه به حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.”

ساکنان منطقه ییلاقی اولسبلندگاه ماسال می گویند “طی دو ماه اخیر تعداد سگهای این منطقه به حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.”

به گفته ی این ساکنان محلی،حدود بیش از ۳۰ قلاده سگ، که در این منطقه حضور داشتند، حالا و  طی دو ماه اخیر اثری از آنها نیست.

یکی از افرادی که سکونت دائمی را در ییلاق اولسبلندگاه دارد در این رابطه می گوید: “این سگها توسط گرگهای درنده شکار شده اند.”

به گفته ی این شخص: “سگهایی که به منطقه خریپشت می روند توسط گله گرگها به دام افتاده و سپس به آنها حمله می شود.”

این در شرایطی است که مسیر خریپشت به لیه، یکی از مسیرهای مورد علاقه کوهپیمایان محلی و آماتور بوده و انتشار چنین خبری می تواند نگران کننده باشد.