تشکر همراه با کنایه یاری از محمود شکری!
تشکر همراه با کنایه یاری از محمود شکری!

بهمن محمدیاری ضمن تشکر از محمود شکری از عدم همراهی تا پایان فصل از او انتقاد کرد.

بهمن محمدیاری نماینده ادوار تالش در جشن پیروزی پس از صعود چوکای تالش ضمن تشکر از محمود شکری از رها کردن تیم انتقاد کرد!

به گزارش کادوس بهمن محمدیاری در میان کادرفنی و بازیکنان چوکا، گفت: آقای شکری تا یک جایی حمایت کرد و تیم را تا جایی رساند اما معتقدم نباید آن وقفه ایجاد می شد!
نباید در سختی کسی را رها کرد، این اعتقاد من است! چون من 5 سال پس از نمایندگی تیم را نگه داشتم! همیشه هم این توصیه را دارم که با آنهایی که همراه می شوی باید تا پایان خط باشی!
ولی تشکر می کنم، زحمت کشید، حمایت کرد و تیم را به اینجا رساند!
اما مسئولان، فرماندار و حسن آقا( نماینده تالش) تدبیر کردند و به موقع همراه تیم شدند! و آقای ریاضی مند به موقع به تیم ملحق شدند.
ایشان پس از این نیز هستند و باید این تیم حمایت شود.

این گفته های یاری در شرایطی است که عدم حضور محمود شکری در دیدار پیروزی و جشن صعود در ورزشگاه برای بسیاری جالب توجه بود، اما او علی رغم تلاشهایی که برای این تیم کرد چهره غایب جشن صعود بود.