ترامپ ظرف یک هفته با ایران توافق خواهم کرد!
ترامپ ظرف یک هفته با ایران توافق خواهم کرد!

دونالد ترامپ بار دیگر ادعای خود مبنی بر دستیابی به توافق با ایران را تکرار کرد!

رئیس جمهور امریکا بار دیگر از توافق خود با ایران بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات این کشور خبر داد!

او در تازه ترین اظهارتش گفته: “بعد از اینکه من در انتخابات پیروز شوم، ایران اگر ظرف یک هفته با من توافق نکند، ظرف یک ماه توافق خواهد کرد.”

این چندمین باری است که ترامپ چنین ادعایی را مطرح کرده است، او چند روز قبل نیز از توافق خود تنها پس از یک ماه بعد از انتخابات امریکا سخن گفته بود.

این سخنان البته واکنشهایی متفاوت را در ایران به همراه داشت اما شاید مهمترین آن را می توان اظهارات سخنگوی دولت علی ربیعی قلمداد کرد که هفته گذشته، گفت: اگر ترامپ در مسیر جبران اشتباهات گذشته جدی باشد از آن استقبال می‌کنیم.