تا کنون 25 نفر در انتخابات مجلس تالش ثبت نام کردند!
تا کنون 25 نفر در انتخابات مجلس تالش ثبت نام کردند!

تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال لحظه به لحظه بیشتر از پیش می شود.

تا پایان روز ششیم نام نویسی برای انتخابات 25 نفر در آن نام نویسی کرده اند.

ثبت نام٢۵ نفر برای مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه طوالش،رضوانشهر و ماسال تا این لحظه:

۱- سید مسلم موسوی
۲- زهرا زمانیان شیرآبادی
۳- آرمان جعفری نژاد ماسوله
۴- کاظم عبدالهی
۵- میرسعید صفوی
۶- شهرام شیرعلی‌نیا
۷- علی حسینی خطبه‌سرا
۸- حامد عابدین‌نژاد
۹- سید غلامعلی پیش‌بین
۱۰- عبدالعزیز سلطانی رضوان دهی
۱۱- اصغر شمسی‌پور چوبری
۱۲- سهیلا نجفعلی‌زاده
۱۳- حاتم کیومرثی
۱۴- معرف فلاح خوش خلق
۱۵- علی فتح اللهی
۱۶- چنگیز شکوری
۱۷- کیومرث برازنده
۱۸- محمود شکری
۱۹- شیخ احمد پروایی
٢٠- کرامت غلامعلی
٢١-احسن الله رادمهر
۲۲-فرشید ره انجام
۲۳-سید عباس میرطالبی
۲۴-اکبر کوهی
۲۵-رمضان میرعباسی

به روز رسانی می شود…