تاثیر شگفت انگیز واکسن کرونا در انگلستان
تاثیر شگفت انگیز واکسن کرونا در انگلستان

پس از تزریق واکسن به ۲۰ میلیون نفر در انگستان، میزان مبتلایان به کرونا به طرز معجزه آسایی از ۶۸ هزار نفر به تنها ۵۵۰۰ نفر در یک روز رسیده است.

پس از تزریق واکسن به ۲۰ میلیون نفر در انگستان، میزان مبتلایان به کرونا به طرز معجزه آسایی از ۶۸ هزار نفر به تنها ۵۵۰۰ نفر در یک روز رسیده است.

به گزارش کادوس، علاوه بر این موضوع، پس از واکسیناسیون در این کشور میزان مرگ روزانه از ۱۸۰۰ نفر به ۱۰۴ نفر کاهش یافته است.
این نتایج بسیار مثبت از واکسیناسون، دنیا را به آینده و پایان هر چه سریعتر کرونا امیدوار کرده است و کشورهای دنیا به سرعت مراحل واکسیناسیون خود را آغاز کرده اند.

این در شرایطی است که انگستان تا پیش از آغاز واکسیناسیون با بزرگترین بحران خود در یک قرن گذشته رو به رو شده و میزان مرگ و میر بر اثر کرونا به حد غیر قابل کنترلی وحشت آفرین شده بود.
حالا اما با انجام واکسیناسیون، به نظر می رسد کابوس انگلیسی ها به پایان خود نزدیک می شود.

نرخ مرگ و میر کرونا در انگلستان

منبع آمار: وبسایت جهانی ورد میتر