بی احترامی به نماینده تالش در صحن مجلس
بی احترامی به نماینده تالش در صحن مجلس

بی احترامی و بی توجهی هیات رئیسه مجلس هنگام نطق نماینده تاش، رضوانشهر و ماسال موجب از بین رفتن تمرکز او هنگام این سخنرانی شد.

بی احترامی و بی توجهی هیات رئیسه مجلس هنگام نطق نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال موجب از بین رفتن تمرکز او هنگام این سخنرانی شد.

به گزارش کادوس، در جلسه علنی مجلس در روز گذشته و هنگام نطق حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، کلیه نمایندگان و به ویژه هیات رئیسه مجلس کمترین توجهی به این نطق نداشته و هر کدام در گوشه ای مشغول به گفتگو با یکدیگر بودند.

یاری پس از مشاهده این وضعیت چند ثانیه پس از آغاز نطق با استرس عجیب مواجه شد و رشته کلام از دست او در رفت و با حالتی عصبانی دستش را بر سر خود می کشید. اوج این عصبانیت آنجایی بود که تلفن او زنگ می خورد و او با حالتی عصبانی آن را پس می زند.

نماینده مردم تالش در این نطق نسبت به عواقب وضع مالیات بر کتب درسی انتقاد کرد، انتقادی که البته نه کسی به آن توجه کرد و نه انگار برای کسی اهمیت داشت.

این نخستین باری نیست که در صحن مجلس به نطق یک نماینده مجلس بی احترامی می شود، اما این بی احترامی ها معمولا با تذکر نمایندگان مجلس مواجه می شود اما آنچه که مشاهده شد می تواند حاصل بی تجربگی نماینده تالش باشد که پیشتر با چنین صحنه هایی رو به رو نشده بود.
حسن محمدیاری اسفند ماه سال گذشته توانست با پیروزی در انتخابات تالش، نماینده مردم این شهرستان نام گیرد و جانشین محمود شکری در این حوزه شد.