برگزاری چند عروسی در ماسال بسیاری از حاضران در آن را به کرونا مبتلا کرد
برگزاری چند عروسی در ماسال بسیاری از حاضران در آن را به کرونا مبتلا کرد

تعدادی از اقوام درجه یک خانواده عروس و داماد در عروسی های برکزار شده در ماسال به کرونا مبتلا شده و حال برخی از آنها نیز چندان مساعد نیست.

تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان در مراسمهای عروسی در ماسال به کرونا مبتلا شده اند.

به گزارش کادوس گیلان، علی رغم هشدار متولیان بهداشتی در رابطه با عدم برگزاری تجمعاتی همچون برگزاری مراسمهای عروسی، ختم و دیگر تجمعات طی هفته های گذشته چندین مورد از این مراسمها در مناطق مختلف ماسال برگزار شده است.

در همین رابطه تعدادی از اقوام درجه یک خانواده عروس و داماد در این عروسیها به کرونا مبتلا شده و حال برخی از آنها نیز چندان مساعد نیست.
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که در موردی مشابه نیز چندی پیش شاهد فوت یکی از اقوام درجه یک برگزارکنندگان جشن به دلیل ابتلا به کرونا در این شهرستان بوده ایم.

حالا اما دادستان ماسال به شهروندان این شهرستان هشدار داده از برگزاری چنین مراسمهایی خود داری کنند.

وی در عین حال هشدار داده با افرادی که چنین مواردی را نادیده بگیرند به شدت برخورد خواهد شد.