بخشدار ماسال نیامده رفت!
بخشدار ماسال نیامده رفت!

هنوز علت این تغییر زودهنگام در بخشداری ماسال مشخص نشده اما با این حال گفته می شود علی درمانی قرار است طی آینده نزدیک به عنوان فرماندار تالش معرفی و مشغول به کار شود.

در اتفاقی عجیب و در شرایطی که تنها 4 ماه از انتصاب بخشدار مرکزی ماسال گذشته بود، او از این سمت برکنار شد و اکبر کوهی در این جایگاه منصوب گردید.
علی درمانی از مدیران با سابقه تالش 27 اسفند ماه سال گذشته به عنوان بخشدار مرکزی ماسال معرفی و بجای مهندس لیلا صمدی در این سمت مشغول به کار شد.
روز گذشته اما اکبر کوهی از چهره های جوان اما با تجربه فرمانداری ماسال به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی ماسال معرفی شد و درمانی با این پست خداحافظی کرد.
هنوز علت این تغییر زودهنگام در بخشداری ماسال مشخص نشده اما با این حال گفته می شود علی درمانی قرار است طی آینده نزدیک به عنوان فرماندار تالش معرفی و مشغول به کار شود.