با نظر بهمن محمدیاری ۳۰۰ نفر مشغول به کار شدند
با نظر بهمن محمدیاری ۳۰۰ نفر مشغول به کار شدند

تا کنون نزدیک به ۳۰۰ نفر از سوی بهمن محمدیاری در زمینه های مختلف خدماتی،تولیدی و اداری شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال بکار گرفته شده اند.

گزارشات کادوس نشان می دهد از خرداد ماه سال گذشته تا کنون نزدیک به ۳۰۰ نفر از سوی بهمن محمدیاری در زمینه های مختلف خدماتی،تولیدی و اداری شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال بکار گرفته شده اند.

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که صدها جوان دیگر همچنان در صف انتظارند تا نماینده ادوار تالش راهی برای اشتغال آنها پیدا کند.

چندی پیش دکترحسن محمدیاری، نماینده تالش نیز در یک نشست با مردم تالش گفته بود: “هر جا که مراجعه می کنیم مردم درد اشتغال جوانانشان را دارند و در سالهای گذشته به این موارد توجهی نشده است.”

حالا اما گزارشات نشان می دهد، نزدیک به ۳۰۰ فرد جوان و میانسال در یک سال اخیر در قسمتهای خدماتی و تولیدی بکار گرفته شده اند، رقمی که در مقابل تعداد بسیار بالای جوانان جویای کار چندان به چشم نمی آید.

بحث اشتغال در سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال جدی ترین بحث شهروندان بوده و پاندمی کرونا آن را برجسته تر از هر زمانی دیگر نیز کرده است.
مشاغل عمدتا خدماتی و به ویژه در بخش گردشگری در سالهای اخیر سرپوش موقتی بر درصد بسیار بالای بیکاری در سه شهرستان گذاشته بودند اما به یکباره این دیوار امید نیز فرو ریخت.

آنطور که محمود شکری نماینده پیشین مجلس تالش گفته است، تنها در سال ۹۷ در شهرستان تالش ۱۱ هزار متقاضی کار در دفتر نماینده ثبت نام کرده بودند، رقمی که به نظر می رسد اکنون بیشتر از گذشته نیز شده باشد.