اگثریت شورای شهر رشت از پاسخ شهردار قانع نشد اما استیضاحی در کار نیست!
اگثریت شورای شهر رشت از پاسخ شهردار قانع نشد اما استیضاحی در کار نیست!

در جلسه شورای شهر رشت اکثریت اعضای شورای شهر از پاسخ های شهردار قانع نشدند اما با این حال گفته می شود کار به استیضاح نخواهد کشید.

در جلسه شورای شهر رشت اکثریت اعضای شورای شهر از پاسخ های شهردار قانع نشدند اما با این حال گفته می شود کار به استیضاح نخواهد کشید.

به گزارش کادوس گیلان، در یکصد و شصتمین جلسه ی شورای رشت سوالاتی از سوی اعضای شورای شهر مطرح شد و ناصر حاج محمدی شهردار رشت به این سوالات پاسخ داد.

این برای سومین باری است که شهردار رشت به سوال اعضای شورا پاسخ می دهد  اما اینبار شش نفر از اعضای شورا از پاسخ های وی قانع نشدند.

در این جلسه که به صورت فوق العاده برگزار شد همه اعضای شورا حضور داشتند، هیچ عضوی غایب نبود و در نهایت یازده نفر حاضر در جلسه فقط پنج نفر از پاسخ های شهردار قانع شدند.

بهراد ذاکری و حجت جذب دو عضو شورای شهری بودند که به عنوان مخالف در صحن شورا نسبت به عملکرد شهردار و پاسخ های وی سخنرانی کردند حامد عبدالهی عضو دیگر شورای شهر رشت به عنوان موافق پاسخ های شهردار در این جلسه سخنرانی کرد.

رمضانپور نرگسی رئیس شورای شهر رشت در این جلسه با بیان اینکه سوال پرسیدن از شهردار حق همه‌ی اعضای شورا است گفت: بهتر است به مدیریت شهری کمک کنیم تا آرامش و توسعه را برای شهرمان به ارمغان بیاوریم.