افتخاری و جعفرزاده رد صلاحیت دند
افتخاری و جعفرزاده رد صلاحیت دند

رد صلاحیت دو نماینده فعلی مجلس گیلان قطعی شد.

رد صلاحیت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده فعلی رشت و مهدی افتخاری نماینده فعلی فومن و شفت قطعی شد.

این رد صلاحیت گسترده بر فضای انتخاباتی سراسر کشور حاکم بوده و تنها 7 نفر از 90 نماینده فعلی رد صلاحیت شده توانستند به واسطه اعتراضات خود صلاحیت مجدد خود را احراز نمایند.