اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها علنا از رئیسی حمایت کردند!
اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها علنا از رئیسی حمایت کردند!

در اتفاقی عجیب و بی سابقه تعدادی از اعضای هیات بر نظارت شوراهای شهر و روستا در شهرستان ماسال رسما به صورت علنی از ابراهیم رئیسی حمایت کردند!

در اتفاقی عجیب و بی سابقه تعدادی از اعضای هیات بر نظارت شوراهای شهر و روستا در شهرستان ماسال رسما به صورت علنی از ابراهیم رئیسی حمایت کردند!

مجید عباسی و فریدون دوستی دو تن از اعضای هیات نظارت انتخابات شهرستان ماسال، در قالب تشکلی تحت عنوان “شورای وحدت ماسال” که بر طبق این نوشته برای حمایت از کاندیداتوری سید ابرهیم رئیسی در ریاست جمهوری ایجاد شده حضور یافته اند.
این اقدام عجیب که بی طرفی هیات نظارت را به طور کلی زیر سوال می برد حواشی بسیاری را به وجود آورده، اتفاقی که می تواند نوعی بی اعتمادی در رای انتخابات پیش رو ایجاد نماید.

حالا فعالان سیاسی شهرستان از فرماندار ماسال خواسته اند دست کم به این موضوع واکنش نشان دهد با این گونه رفتارهای خارج از عرف و اعتماد شکن برخورد نماید.