اعتراض نماینده تالش نسبت به تخریب نمایشی شمال کشور
اعتراض نماینده تالش نسبت به تخریب نمایشی شمال کشور
به گزارش کادوس گیلان: نماینده مردم تالش نسبت به آنچه که به گفته او "تخریب های نمایشی در شمال کشور" است اعتراض کرد.

به گزارش کادوس گیلان : نماینده مردم تالش نسبت به آنچه که به گفته او “تخریب های نمایشی در شمال کشور” است اعتراض کرد.

دکتر محمدیاری در نطق کوتاه امروز خود مجلس گفت “با توجه به رونق گردشگری در منطقه، شاهد تخریب های نمایشی در شمال کشور هستیم.”

او گفته “بجای اینکه جلوی تخلف ساخت و سازها گرفته شود، با تخریب بنا ها، بخشی از بیت المال از بین می رود.”

این ظهارات یاری در شرایطی مطرح می شود که طی روزهای اخیر نحوه تخریب سازه ها با واکنش منفی بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی همراه بوده است.”

منتقدان ضمن ابراز رضایتمندی از برخورد با مفاسد در منطقه، با انتقاد از این شیوه برخورد معتقدند “ورود دیرهنگام به تخلف های ساخت و ساز چیزی جز از بین رفتن سرمایه های کشور نخواهد داشت و امنیت سرمایه گذاری در منطقه را بیش از پیش به مخاطره خواهد انداخت.”

آنها همچنین می گویند”جلوی تخلفات می بایست از همان ابتدای کار گرفته شوند.”