اعتبارنامه نماینده صومعه سرا در مجلس تایید شد
اعتبارنامه نماینده صومعه سرا در مجلس تایید شد

اعتبارنامه سیدکاظم دلخوش در مجلس یازدهم تایید شد.

اعتبارنامه دلخوش با امضای تاجگردون تایید شد!

غلامرضا تاجگردون به عنوان رئیس شعبه دهم اعتبارنامه کاظم دلخوش را تایید و امضا کرده است.

پیشتر تایید اعتبارنامه نماینده صومعه سرا با ادعای زمین‌خواری و سوء استفاده مالی و همچنین رانت و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی مورد اعتراض قرار گرفته بود.